Защо да изберете нас?

Ековис Холдинг Груп България е част от международната консултантска верига ECOVIS Global

Какви са нашите предимства?

Част сме от международна консултантска организация с офиси в повече от 75 държави с над 7 500 служители. Получавате локално решение, но и глобална експертиза!

Екипът ни се състои от експерти с дългогодишен международен опит в областта на счетоводството, данъците, одита, бизнес консултирането и трансферното ценообразуване

Предлагайки решения, отговарящи на бизнес нуждите Ви, ще ползваме най-добре приетите от данъчните власти в Европа бази данни приложими в трансферното ценообразуване като AMADEUS и ORBIS

Прилагаме методология и подход, отговарящи на новите бизнес реалности на 21 век и глобалния стандарт за качество на Ековис

Даваме Ви възможност да вземете информирано решение, как да приложите изискванията на законодателството, без негативно отражение върху бизнеса Ви

Предлагаме висококачествени услуги на гарантирано конкурентни цени!