Услуги по трансферно ценообразуване

  • Подробен анализ и разбиране на спецификата на бизнеса, пазара и неговата функционалност
  • Изготвяне на оптимален модел за трансферно ценообразуване
  • Пълно имплементиране на избрания от клиента модел за трансферно ценообразуване
  • Изготвяне на документация за трансферно ценообразуване
  • Консултации и предлагане на защитни стратегии по време на проверки и ревизии касаещи приложени цени между свързани лица
  • Превантивното изготвяне на документация за трансферно ценообразуване ще защити вашия бизнес при данъчна ревизия
трансферно-ценообразуване-софия

Българската данъчна администрация отделя все повече внимание на трансферното ценообразуване и темата за него става все по-актуална. Как да вземете информирано решение, как да приложите изискванията на законодателството свързано с трансферното ценообразуване, без негативен импакт върху бизнес модела Ви и как да движите бизнеса си, съобразявайки се с международното данъчно облагане?

Ние можем да Ви дадем не само отговори, но и правилните съвети. В наше лице Вие ще разполагате със специалисти с утвърден експертен и дългогодишен международен опит в областта на данъчното структуриране на международни транзакции и данъчна защита на вече установени бизнес практики. Предлагайки решения, отговарящи на бизнес нуждите Ви, ще ползваме най-добре приетите от данъчните власти в Европа бази данни приложими в трансферното ценообразуване като AMADEUS (за Европа) и ORBIS (за страни от целия свят). Ние ще Ви дадем насоки как да изберете най-практичните решения във всяка една ситуация. Предлагаме Ви методология и подход, отговарящи на новите бизнес реалности на XXI век и глобалния стандарт за качество на Ековис.

За контакт

Атина Мавридис
Георги Денборов