Счетоводни услуги в София и страната

Финансово-счетоводни услуги съгласно международните счетоводни стандарти (МСФО) и националните счетоводни стандарти

  • Предоставяме локални счетоводни услуги според глобалните стандарти на ECOVIS
  • Изготвяме междинни и годишни финансови отчети
  • Подготвяме всички видове данъчни декларации и отчети към административни органи
  • Изготвяме декларации за данък добавена стойност (ДДС) и съдействие в случаи на данъчен контрол за възстановяване на ДДС
счетоводни-услуги-софия
счетоводни-услуги-софия
  • Изготвяне на ведомости за работни заплати, данъци, социални осигуровки, масови плащания
  • Трансформация на счетоводството от национални към международни счетоводни стандарти
  • Организиране и провеждане на обучение за персонала на клиентите (включително IFRS)

Ековис Холдинг Груп България гарантира качеството на предоставяните счетоводни услуги, чрез високото ниво на професионализъм и дългогодишен опит на своя екип.

Ние подпомагаме устойчивостта и развитието на бизнеса Ви като поемаме грижата за Вашето счетоводство. Експертите ни поддържат винаги актуални своите знания, за да са Ви полезни и да отговорят на всички предизвикателства, които организацията на счетоводството поставя пред Вас.

За контакт

Атина Мавридис
Ялчън Мустафа