Обучения и семинари в София и страната

Ековис Холдинг Груп България организира и провежда обучения и семинари по актуални финансови, данъчни и юридически теми

  • Организиране на подготвителни курсове, семинари и обучения.
  • Организиране на пътуващи семинари в страната и чужбина
  • Организиране на конференции, симпозиуми, кръгли маси и други дейности, свързани с конгресен туризъм
  • Издателска дейност

Обученията и семинарите провеждаме съвместно с Национален център за юридическо обучение

обучения и семинари в София

За контакт

Константин Титянов
Иглика Ганева