Economy and vision

Диференцираните ставки за ДДС не са ефективна социална мярка

Материалът е от сайта: economic.bg; https://www.economic.bg/bg/news/11/diferentsiranite-stavki-za-dds-ne-sa-efektivna-sotsialna-myarka.html Автор: Лъчезар Богданов, 15:02 ч., 30.06.2019. Данъчната система трябва да се разглежда в цялост Народни представители от БСП предложиха намалени ставки за облагането с ДДС – 5% за избрани хранителни продукти и 9% за лекарства, заплащани от НЗОК, медицински изделия и диетични храни за медицински цели. Вносителите предлагат и …

Диференцираните ставки за ДДС не са ефективна социална мярка Вижте повече »

От регистър на действителните собственици към глобален регистър на активите

Материалът е от сайта: http://iconomist.bg Какво показват сходствата между последния доклад на Специалната комисия на ЕП за финансовите престъпления и предложенията на Независимата комисия за реформа на международното корпоративно облагане. Автор: Адв. Георги Денборов Една от активните групи на гражданското общество, сред чиито членове са и елитни икономисти като Джоузеф Стиглиц и Томас Пикети, смята, …

От регистър на действителните собственици към глобален регистър на активите Вижте повече »

Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г.

Материалът е от сайта trudipravo.bg: http://trudipravo.bg/mesechni-spisania/mesechno-spisanie-schetovodstvo-danaci-i-pravo/menucontfp1/3322-pregled-na-promenite-v-zakona-za-schetovodstvoto-v-sila-ot-01-01-2019-g В „Държавен вестник“, бр. 98 от 27.11.2018 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), като с неговите Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) са извършени промени и в другите данъчни закони. С § 54 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО са направени …

Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г. Вижте повече »

МСФО 16 – новият счетоводен ред

Материалът е от сайта Investor.bg: https://www.investor.bg/analizi/85/a/msfo-16–noviiat-schetovoden-red–276497/ Поредните промени в правилата се отразяват върху политиката за ценообразуване, третирането на данъчните цели и финансовите отчети Откакто България е член на Европейския съюз освен националното законодателство, страната ни е длъжна да прилага и това на общността. Когато говорим обаче за счетоводно отчитане нещата значително се усложняват. Проблемът е, че …

МСФО 16 – новият счетоводен ред Вижте повече »

Scroll to Top