Данъчни услуги и консултации

данъчни-услуги-софия

Можем да подпомогнем Вашия бизнес с:

  • Данъчни услуги и консултации за физически и юридически лица
  • Изготвяне на национална и международна данъчна оптимизация
  • Представителство пред публичните административни органи и съдилища
  • Консултации съгласно националното и международното законодателство (корпоративни, трудови и физически лица)
  • Прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, данъчни споразумения и данъчно планиране
  • Консултации относно социално и здравно осигуряване
  • Покупка и продажба на дружества, сливания, съвместни предприятия, изкупувания и други бизнес комбинации
  • Финансово планиране
Законодателството свързано с данъците непрекъснато се обновява и за бизнеса понякога е много трудно да проследява своевременно промените. За да сте в крак с всички изисквания, които измененията налагат Ековис Холдинг Груп България предлага данъчни услуги и консултации, за да Ви окаже съдействие при правилното планиране и организиране на дейността Ви. Професионалният ни екип ще бъде на Ваше разположение с адекватни и винаги актуални съвети относно данъците, финансовите потоци и анализи, в ситуацията на динамично променящо се българско и международно законодателство. Широкият спектър от данъчни услуги, които нашите специалисти могат да Ви предоставят ще създадат благоприятна среда Вашата компания да пази добър имидж и
да се представя все по-успешно.

За контакт

Атина Мавридис
Георги Денборов
Ялчън Мустафа